Յօդուածներ
Նոյեմբեր 24 , 2014
  Նոյեմբեր 12ին Ատրպէյճանի զինուած ուժերը ոճրային արարք  գործեցին՝ հարուածելով հայկականանզէն ուղղաթիռը Արցախիսահմանամերձ տարածքին եւ սպաննելով անձնակազմի երեքսպաները: 1994ի հրադադարէն ի վերԱտրպէյճանի յարձակումըհայկական ուղղաթիռին վրայաննախադէպ էր: Հայաստան ոչ միայն պէտք է հակահարուած տայ ԱԶրպէյճանին, այլ նաեւ ձեռնարկէ դիւանագիտական բոլորանհրաժեշտ միջոցներու՝ բացայայտելու եւ դատապարտելու համար այներկիրը, որուն վաճառած հրթիռներուն միջոցով Պաքուն խոցած է հայկականուղղաթիռը: Պէտք է նշել, որ վերջին տարիներուն Իսրայէլ եւ Ռուսիամիլիառաւոր տոլարներու ժամանակակից ռազմական սարքեր վաճառած ենԱտրպէյճանին: Այս անարդար յարձակումը մասամբ արդիւնք է 20ամեայ սահմանայինփոխադարձ հրաձգութիւններուն, որոնց ընթացքին ատրպէյճանցի հրաձիգներըկը սպաննեն հայեր, իսկ հայ զինուորները պատասխան կրակով՝ատրպէյճանցիներ: Պաքուի իր պալատին մէջ նստած Ալիեւը, կարծես թէ երբեքալ չ՛անհանգստանար երիտասարդ ատրպէյճանցիներու կորուստով, որովհետեւհաւասար թիւով հայեր կը զոհուին, ատրպէյճանցիները (շուրջ 10 միլիոն) քանիմը անգամ աւելի են, քան հայերը (3 միլիոնէն քիչ): Ալիեւի համար ատրպէյճանցիզինուորներու զոհաբերումը ձեռնտու ներդրում է՝ միջազգային հանրութեանուշադրութիւնը ղարաբաղեան չլուծուած հակամարտութեան վրայ սեւեռելունպատակով: Համայն հայութեան վրդովումը որոշ չափով փարատեցաւ, երբ Հայաստանի եւԱրցախի ղեկավարները յայտնեցին իրենց լուրջ մտադրութիւնը՝պատասխանելու ատրպէյճանական վերջին հարուածին զանգուածային եւանհամաչափ յարձակումով: Կը մնայ միայն յուսալ, որ հայկական լայնածաւալհակայարձակումէն ետք Ալիեւ հասկնայ, որ Ատրպէյճան շատ սուղ գին պիտիվճարէ իր կործանարար ռազմական արկածախնդրութեան համար: Ցաւօք, հայերու կողմէ մեծ հակայարձակման չանցնիլը նախորդ տարիներունխրախուսած է բռնակալ Ալիեւը դիմելու աւելի լկտի յարձակումներու, որոնքգագաթնակէտի հասան անցեալ շաբթուան անզէն ուղղաթիռին զգետնումով: Իրյաջորդը քայլը ի՞նչ է: Քաղաքացիական օդանաւու պայթեցո՞ւմը մեծ թիւով հայուղեւորներով, ինչպէս որ ան բազմիցս սպառնացած է ընել: Մէկ այլ շփոթ իրավիճակ է երկու երկիրներուն միջեւ շարունակուող բարձրմակարդակի խաղաղութեան բանակցութիւնները, երբ կողմերէն մէկը՝Ատրպէյճանը, անընդհատ կը կրակէ… Ինչպէ՞ս կարելի է խօսիլ խաղաղութեանմասին եւ միաժամանակ կրակել: Իւրաքանչիւր գագաթնաժողովէ ետք հայ եւատրպէյճանցի ղեկավարները, ինչպէս նաեւ Մինսկի խումբի միջնորդները,որոնք կը ներկայացնեն Միացեալ Նահանգները, Ֆրանսան եւ Ռուսիան,շարունակ կը յայտարարեն, որ ղարաբաղեան հակամարտութիւնը պէտք էլուծուի բացառապէս խաղաղ ճանապարհով, մինչդեռ Ատրպէյճանը կըշարունակէ իր յարձակումները՝ խաղաղ բանակցութիւններէ առաջ, ընթացքին եւետք… Մինսկի խումբը, ատրպէյճանական իւրաքանչիւր յարձակումէ ետք աւելիբարդացնելով իրավիճակը, կոչ կ՛ուղղէ Հայաստանին եւ Ատրպէյճանինցուցաբերելու զսպուածութիւն եւ մեղքը հաւասարապէս կը բարդէ երկուկողմերուն վրայ: Նման անարդար եւ կեղծ հաւասարութիւնը միայն կը քաջալերէԱտրպէյճանը՝ աւելի աշխուժացնելու իր յարձակումները: Եթէ միջազգայինհանրութիւնը իսկապէս կը ձգտի խաղաղ կարգաւորման եւ կը փափաքի կանխելաւելորդ արիւնահեղութիւնը Արցախի շուրջ, ուրեմն պէտք է արգիլէ զէնքիվաճառքը Ատրպէյճանին եւ խստօրէն դատապարտէ զայն՝ հրադադարիխախտման իւրաքանչիւր փորձի համար: Միաժամանակ, Հայաստանի կառավարութիւնը պէտք է բոլոր անհրաժեշտմիջոցները ձեռնարկէ Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդը պաշտպանելուատրպէյճանական սադրիչ յարձակումներէն, նոյնիսկ եթէ ստիպուած ըլլայկանխարգելիչ հարուածներ հասցնելու Ատրպէյճանի տարածքի խորքերը: Ալիեւպէտք չէ մոռնայ, որ իր երկրի քարիւղի ու կազի խողովակաշարերը, քարիւղիդաշտերը եւ քարիւղի զտարան-գործարանները չափազանց խոցելի են նմանյարձակումներու պարագային, որոնք կրնան միլիառաւոր տոլարներու վնասհասցնել անոր երկրի տնտեսութեան: Ատրպէյճանի յարձակողական պահուածքը կանխելու համար Հայաստան պէտքէ յայտարարէ, որ ոչ միայն հակահարուած պիտի տայ, այլեւ վեց ամիսով պիտիսառեցնէ բանակցութիւնները՝ ատրպէյճանական իւրաքանչիւր յարձակումէ ետք: Քանի որ Ալիեւ յոյս ունի բանակցութիւններու միջոցով վերստանալու Արցախըշրջապատող որոշ տարածքներ, ուստի խաղաղ բանակցութիւններու կասեցումըկրնայ յետաձգել եւ վերջնականապէս խափանել որեւէ տարածքի վերադարձ: Այսպիսով, բանակցութիւններու երկար կասեցումէ ետք Ալիեւ պիտի սորվի, որկարելի չէ խաղաղութեան մասին խօսիլ եւ միաժամանակ պատերազմիլ… Եթէ Ատրպէյճան յամառօրէն շարունակէ իր թշնամական վերաբերմունքը,Հայաստան կրնայ դադրեցնել բանակցութիւնները եւ որոշել ճանչնալ ԱրցախիՀանրապետութիւնը կամ պաշտօնապէս Արցախը յայտարարել Հայաստանիանբաժանելի մաս: Իսկ եթէ Ալիեւ այնքան յիմար է, որ պատերազմ սկսի, ուստի ան կրնայ աւելիշատ տարածքներ կորսնցնել եւ ամբողջովին աւերակներու վերածել իր երկրիքարիւղի ենթակառոյցներու զգալի մասը: Ոչ ոք պէտք է լրջութեամբ ընդունիԱլիեւի՝ Հայաստան եւ Արցախ ներխուժելու անդադար սպառնալիքները:Ռազմական փորձագէտներու մեծ մասը կ՛ընդունի, որ Ատրպէյճանի բանակը կըզիջի Հայաստանի բանակին, հակառակ արդիական զէնքեր ձեռք բերելու համարմիլիառաւոր քարիւղային տոլարներու շռայլ ծախսերուն:       Յարութ ...
Լրահոս